НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

ЦРВЕН КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

 

ЗДУЖЕНИЕ НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА АКТУАРИ (Македонското Актуарско Здружение „Актуар“)

 

АВТОМОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ВОЗАЧИ

 

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ПРОНАОЃАЧИ И АВТОРИ НА ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

 

РАДИОАМАТЕРСКИ СОЈУЗ 

 

ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИ ИНЖЕНЕРИ

 

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ

 

АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИ

 

ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИ

 

СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИ И ТЕХНОЛОЗИ

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНФОРМАТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА

 

ПРОТИВПОЖАРЕН СОЈУЗ

 

ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО – СВЕТИ НИКОЛЕ

 

НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ НА СОПСТВЕНИЦИ НА ПРИВАТНИ ШУМИ 

 

ФЕДЕРАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ

 

СОЈУЗ ЗА ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ

 

КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 

РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

 

ЛОВЕЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, ТЕХНИЧАРИ И АКУШЕРИ

 

КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ

 

НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ НА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИ НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

 

ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ

 

НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ НА ЖЕНИТЕ

 

МАКЕДОНСКО ЖЕНСКО ЛОБИ

 

ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ

 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. "КИРИЛ И МЕТОДИЈ"

 

СОJУЗ НА СТУДЕНТИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

 

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ Државен Универзитет во Тетово

 

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ Универзитет за информатички технологии и науки "Свети Апостол Павле"  

 

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ Универзитет на југоисточна Европа (УЈЕ)    

 

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ Европски Универзитет (Скопје)  

 

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ ФОН (Скопје)