Глобалната платформа за намалување на ризици од катастрофи

На 4тата сесија на Глобалната платформа за намалување на ризици од катастрофи, која се одржа од 19-23 Мај 2013 година во Женева, Република Македонија ја даде следнава Официјална изјава:

4th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction

 

На Самитот имаше преку 2500 присутни, шефови на држави и влади, ОН и нејзините организации, претставници на национални и локални влади, приватен сектор, НВО секторот, научници и многу други.