MACEDONIA AT EFDRR

 

11-13.11.2009 (Лондон, Обединетото кралство) – основачка конференција на Европскиот форум за намалување на ризици од катастрофи  (meeting of European National Platforms and HFA Focal Points) – за претседавач избрана Шведска, копредседавач Македонија

Read more

 

 

06-08.10.2010 (Гетеборг, Шведска) – Прва сесија на Европскиот форум за намалување на несреќи од катастрофи, под шведско претседателство (Македонија е копретседавач)

Read more

 

 

10-12.10.2011 (Скопје, Македонија) – Втора сесија на Европскиот форум за намалување на несреќи од катастрофи, под македонско претседателство

Read more