“By supporting development based on moral judgment, knowledge, resilience, prevention and adaptation, we are jointly building a future…”

 

“…let me recall Einstein’s wisdom when he said: “We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” It is up to this generation to adopt a different mindset so we can hand over a safer world to our children.”

 

President of the

Republic of Macedonia,

H.E. Dr. Gjorge Ivanov

Соопштение за именување   

На 17.02.2015 година, Владата на Република Македонија го именуваше д-р Живко Јанкулоски за Национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи.

 

Проф. Д-р Живко Јанкулоски

 

Биографски податоци (англиска верзија)Средно образование завршува во Битола. Дипломира на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 1980 година. Постдипломските студии ги завршува на истиот факултет, стекнувајќи се со академско звање магистер на земјоделски науки. Докторира на Земјоделскиот факултет во 2000 година.

 

Во 1980 година за прв пат се вработува во ЗИК”Пелагонија” – Битола како нивни стипендијант.

Од 1980 – 1996 e раководител на повеќе работни места во ЗИК”Пелагонија” – Битола, додека пак од 1989 – 1996 e Директор на РЕ ”Радобор” – Битола.

 

Наставно – научната дејност ја започнува во 1991 година како професор на Вишата земјоделска школа во Битола, а после нејзиното прераснување во Факултет за биотехнички науки (1999), д-р Живко Јанкулоски е редовен професор на истоимениот факултет од подрачјето на биотехничките науки.

Средба со г-дин Митко Чавков, Министер за внатрешни работи на Република Македонија   

Петок, 14 Август 2015

 

Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија, д-р Живко Јанкулоски оствари средба со Министерот за внатрешни работи на Република Македонија, г-дин Митко Чавков.

 

На средбата беа разменети мислења и информации за надлежностите на националниот координатор во насока на намалувањето и справувањето со ризиците од катастрофи, преку ефикасно искористување на расположливите ресурси и капацитети на надлежните институции.

 

Средба со г. Ѓорге Иванов, Претседател на Република Македонија   

Петок, 17 Април 2015 

 

Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија д-р Живко Јанкуловски оствари средба со Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов.

Состанок на Управувачкиот Комитет на Проектот “Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey”   

Почитувани,

Welcome address, Dr. Ljupco RistovskiВо петок, 31 Мај 2013 година, во Скопје се одржа Вториот состанок на Управувачкиот Комитет на Проектот “Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey”.


Проектот се одвива во рамките на Стратегијата на Обединети нации за намалување на ризици од катастрофи и Европската комисија и претставува сериозна активност во насока кон зајакнување на капацитетите и активностите на УХМР и Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи во Република Македонија.

UN Secretary-General Ban Ki-moon visited the Republic of Macednia, July 24-25, 2012   


... and recognition for Macedonian efforts in promotion of Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and Sustainable Development...

 

UN Secretary-General

Ban Ki-moon

and Macedonian President,

Dr. Gjorge Ivanov.

 

UN Secretary-General

Ban Ki-moon

speaks in the Macedonian Parliament.

UN Secretary-General

Ban Ki-moon

and Macedonian Prime Minister Nikola Gruevski.

 

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon's Statement

 

Глобалната платформа за намалување на ризици од катастрофи   

На 4тата сесија на Глобалната платформа за намалување на ризици од катастрофи, која се одржа од 19-23 Мај 2013 година во Женева, Република Македонија ја даде следнава Официјална изјава:

4th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction

 

Syndicate content